Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Okręgi Wyborcze w mieście Krasnystaw

Zgodnie z informacją Komisarza Wyboczego w Chełmie z dnia
4 marca 2024 r.

Podział na Okręgi wyborcze miasta krasnystaw - 2024

Ulice, lokale wyborcze oraz nasi kandydaci do Rady Miasta Krasnystaw.
Kliknij w poniższy kafelek aby rozwinąć szczegóły.

Ulice:
Błonie, Grobla, Hetmana Jana Zamoyskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krótka, Leśna, Lwowska od nr 1 do nr 123, Mikołaja Sienickiego, Miodowa, Mostowa nieparzyste od nr 15 do nr 41 i parzyste nr 10, Nieczaja, Przemysłowa, Przeskok, Pszczela, Rejowiecka, Zawieprze.

Lokal wyborczy:
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw

Nasz kandydat:
Krystian Poniedziałek

Ulice:
Mickiewicza, Okrzei nieparzyste od nr 1 do nr 21C i parzyste od nr 2 do nr 48.

Lokal wyborczy:
Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

Nasz kandydat:
Jarosław Radczuk

Głosowanie Korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na
podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
e) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów.