Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Jarosław Radczuk

Szanowni Państwo!

Ubiegam się o mandat radnego Rady Miasta Krasnystaw w Okręgu Wyborczym nr 10.  Jestem żonaty, mam córkę Hanię. Moja praca zawodowa związana jest z działaniem na rzecz mieszkańców miasta poprzez pracę w samorządzie miejskim i powiatowym. Przez długi  czas byłem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie.
Obecnie pracuję jako naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie. Jestem osobą komunikatywną, odważną i chętną do działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

Jako radny Rady Miasta Krasnystaw chciałbym skupić się na kwestiach dotyczących: poprawy stanu jakości małej infrastruktury (ławki, oświetlenie, tablice informacyjne, zieleń miejska), bezpiecznej przestrzeni dla młodzieży, utworzenia miejsca wybiegu dla zwierząt, poszerzania oferty turystycznej miasta oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 Zapraszam do udziału w wyborach!

Jarosław Radczuk