Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

BIEŻĄCE PUBLIKACJE

Zgodnie z art. 140 par. 1.Kodeksu wyborczego komitet obowiązany jest prowadzić na stronie internetowej rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie kwotę 4242,00 zł od jednej osoby fizycznej, ze wskazaniem imienia nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.
 
Informacja o wpłatach należy ujawniać w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Uważasz, że warto o czymś napisać?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne i gotowi odpowiedzieć na każdą z nich.