Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Katarzyna Mańko

Jestem nauczycielem, doradcą zawodowym i wicedyrektorem w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie. W swojej pracy staram się łączyć tradycyjne wartości z nowoczesnym podejściem do działania. Cenię w życiu: uczciwość, szczerość oraz więzi rodzinne. Zawsze konsekwentnie realizuję postawione sobie cele. Jestem żoną i matką, co daje mi głębsze zrozumienie potrzeb społeczności. W spojrzeniu na rozwój naszego miasta moimi priorytetami są: edukacja, bezpieczeństwo, zdrowy styl życia oraz promocja i wzrost przedsiębiorczości. Z determinacją będę dążyć do poprawy zatrudnienia, rozwoju infrastruktury drogowej i mieszkaniowej oraz dostępu do rekreacji i kultury, wspierając przy tym lokalny patriotyzm i dobrobyt miasta. Zależy mi na tym, aby młodzi ludzie znaleźli przestrzeń do życia w naszym mieście, seniorzy mogli realizować swoje pasje, a pracujący spełniać się zawodowo.

Razem dla Krasnegostawu!

 

Zapraszam do udziału wyborach!

Katarzyna Mańko