Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Wojciech Hus

Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy!

Jestem kandydatem bezpartyjnym, absolwentem Politechniki Lubelskiej, Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pracuję w jednostkach samorządowych oraz pełnię funkcje społeczne w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Krasnymstawie i Radzie Sołeckiej Przedmieścia Góry. Kandyduję aby w imieniu Państwa skutecznie działać we wszystkich obszarach uznanych w strategii rozwoju miasta Krasnystaw za wiodące.

Dlaczego startuję?

Po pierwsze! - Dla Krasnegostawu ponad podziałami, gdyż w ostatnich latach doszło do silnej polaryzacji mieszkańców – oczekując na transparentną decyzję Rządu dotyczącą realizacji inwestycji KDP i CPK będę zabiegał o rozwiązania minimalistycznej ingerencji tych inwestycji w tkankę miejską Krasnegostawu.

Po drugie! - Wierzę w Krasnystaw równych szans - to fundament mojej działalności. Zrealizowano już kluczowe inwestycje na terenie Sołectwa Przedmieścia Góry ale w naszym okręgu pozostają jeszcze do zaplanowania i realizacji działania służące poprawie bytu mieszkańców ul. Bohaterów Września, Gołębiej, Gospodarczej, Jabłonkowej, Kickiego, Kółkowej, Kwiatowej, Nasiennej, Stokowej, Torowej, Tytoniowej, Wiśniowej, Witosa, Wójta Stanisława potrzeby te musimy wspólnie monitorować i zgłaszać do realizacji w najbliższych planach budżetowych miasta.

Po trzecie!  Konieczna jest współpraca z partnerami z samorządu województwa i powiatu, wówczas będzie można budować relacje na konstruktywnych ustaleniach i wzajemnie dotrzymywać umów. Będę podejmował starania w zakresie racjonalnego planowania przestrzennego przyjaznego dla inwestorów. Rozwój gospodarczy i turystyczny naszego miasta będzie moim priorytetem.

Zajmę się edukacją, zdrowiem i bezpieczeństwem wszystkich naszych mieszkańców.

Nie zrobię jednak tego sam, potrzebuję Was. Razem Możemy Więcej! 

Dziękuję Wszystkim, którzy mi zaufają i poprą oddając na mnie swój głos 7 kwietnia 2024 roku.


Zapraszam do udziału w wyborach!

Wojciech Hus