Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Lech Berezowski

Mam 67 lat, wykształcenie średnie. Od ponad 40-tu lat z żoną Jolantą mieszkamy w Krasnymstawie i prowadzimy handel detaliczny. Mamy troje dorosłych dzieci, które zawodowo są związane  z naszym miastem, świadcząc usługi prozdrowotne. Specyfika prowadzonej działalności handlowej pozwala mi na bezpośredni kontakt z mieszkańcami Krasnegostawu. Niejednokrotnie klienci dzielą się swoimi uwagami i oczekiwaniami. Ta wiedza pomaga mi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich, Powiatowej Radzie Rynku Pracy, Powiatowej Radzie Przedsiębiorczości, Radzie Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia i Radzie Miasta Krasnystaw. Przed poprzednimi wyborami deklarowałem, że dołożę wszelkich starań, by godnie reprezentować Wyborców okręgu nr 8 i myślę, że nie zawiodłem. Kandydując ponownie do Rady Miasta proszę o zaufanie i poparcie. Deklaruję, że jestem gotów godnie reprezentować Państwa w Radzie Miasta Krasnystaw, a uwagi, sugestie i nurtujące problemy mieszkańców będą dla mnie priorytetem.Zapraszam do udziału w wyborach!

Lech Berezowski