Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Robert kościuk

Jako burmistrz kieruję się zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie.
To podejście zakłada, że rozumiem i biorę pod uwagę globalne wyzwania, jednocześnie skupiając się na konkretnych działaniach w samorządzie lokalnym.

To strategiczne podejście umożliwiło naszemu miastu przekraczanie dotychczasowych ograniczeń i osiąganie celów, które wcześniej wydawały się niemożliwe do zrealizowania.

BIOGRAM

Robert Kościuk (ur. 05.10.1970 r. w Krasnymstawie)

 

Absolwent Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury w Dęblinie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, wydziału Administracji a także Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydziału Prawa i Administracji. 

 

Ponadto, ukończył Podyplomowe Studia z zakresu „Bezpieczeństwa 

i higieny pracy” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wydziale Prawa i Administracji.

 

W latach 1991 – 2015 jako przedsiębiorca prowadził własną działalność gospodarczą. W tym okresie zasiadał również w zarządach stowarzyszeń wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tj.: Stowarzyszeniu Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich „Krasnostawianie”.

Na początku 2015 r. rozpoczął pracę w miejskim samorządzie jako Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, a następnie po wygranych wyborach samorządowych w listopadzie 2018 r. został Burmistrzem Miasta Krasnystaw.

Jeszcze na początku pracy samorządowej wchodził w skład zarządu Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS – stowarzyszenia działającego na rzecz promowania i wspierania produktu i marki pochodzenia regionalnego. 

W związku z pracą i działalnością samorządową został członkiem zarządu stowarzyszenia zrzeszającego samorządy miast i miasteczek, tj. Unii Miasteczek Polskich. W styczniu 2020 r. w ramach reprezentowania tejże korporacji samorządowej został powołany na członka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie zajmował się sprawami ds. rolnictwa i zasobów naturalnych, jako jeden z koordynatorów w komisji NAT oraz zasiadał w komisji SEDEC zajmującej się sprawami społecznymi, edukacją, zatrudnieniem, badaniami naukowymi i kulturą w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Poza wymienionymi działaniami na rzecz lokalnej przedsiębiorczości czy wspierania samorządów, jeszcze na początku lat 90.  angażował się w prace stowarzyszeń zrzeszających rodziny katyńskie, by ujawniać prawdę o ofiarach zbrodni katyńskiej.

 

W marcu 2021 r. na posiedzeniu Rady Mediów Narodowych został powołany na Członka Rady Programowej Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie.

W dniu 31 maja 2021 r. został członkiem powołanej przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę Rady do spraw Samorządu Terytorialnego przy Narodowej Radzie Rozwoju.

Od kwietnia 2022 r. prezes zarządu stowarzyszenia samorządowców tworzących Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Stawiam na ludzi, rozwój i potrzeby mieszkańców.

Robert Kościuk

Dumny z Krasnegostawu

Zobacz również