Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Krystian Poniedziałek

Mam 20 lat i jestem studentem Wojskowej Akademii Technicznej  na kierunku Inżynieria Systemów Bezzałogowych. Pełnię funkcję starosty roku. Jako radny Rady Miasta  z ogromną pasją będę starał się budować lepszą przyszłość dla społeczności lokalnej.

Moim priorytetem jest zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, rozwijanie programów partycypacji społecznej i konsultacji w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miasta.

 


Zapraszam do udziału w wyborach!

Krystian Poniedziałek