Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Szanowni Państwo,

Chciałbym zwrócić się do Was ze słowami podziękowania. Mimo że wynik wyborów nie był taki, jakiego oczekiwaliśmy, pragnę wyrazić swoją głęboką wdzięczność za Wasze wsparcie, zaangażowanie i zaufanie, które okazywaliście mi w trakcie trwającej kampanii. Dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos, ale także tym, którzy podjęli inną decyzję.
Dziękuję również mojemu zespołowi, radnym, wolontariuszom i wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię angażując się podczas ostatnich kilku tygodni.
Chociaż kończę swoją kadencję jako burmistrz, nadal będę pracować dla dobra naszego miasta, wspierając inicjatywy społeczne i angażując się w działania na rzecz jego rozwoju.
Raz jeszcze dziękuję za Wasze wsparcie i zaufanie. Jestem wdzięczny za możliwość pracy na rzecz Krasnegostawu i wierzę, że wkład, który włożyliśmy w rozwój miasta przez ostatnie pięć lat przysłuży się miastu i jego mieszkańcom. Wierzę, że rozpoczęte przez nas inwestycje będą kontynuowane przez mojego następcę i przyniosą miastu wiele pozytywnych zmian.

Robert Kościuk