Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję za udzielone mi poparcie. Stowarzyszenie Krasnostawianie otrzymało aż jedenaście z piętnastu mandatów do Rady Miasta. Zgodność i współpraca Rady Miasta i Burmistrza w najważniejszych kwestiach to gwarancja na szereg dobrych zmian dla Krasnegostawu.
 
Robert Kościuk

Treść udzielonego poparcia

Informacja dotycząca udzielenia poparcia kandydatowi Robertowi Kościukowi w drugiej turze wyborów na Burmistrza Krasnegostawu
W związku z tym iż w drugiej turze wyborów na Burmistrza Krasnegostawu nie bierze udziału kandydat zgłoszony przez nasze stowarzyszenie, przeprowadziliśmy analizę możliwości realizacji naszych założeń programowych przy dwóch pozostałych w wyborach kandydatach. Oceniliśmy ich potencjał merytoryczny, dotychczasowy sposób i poziom prowadzenia kampanii, doświadczenie społeczno-samorządowe oraz treści programów wyborczych. Na tej podstawie uznaliśmy, że bardziej merytorycznym, wiarygodnym i doświadczonym kandydatem jest Pan Robert Kościuk. Poza tym wybór Roberta Kościuka na Burmistrza Krasnegostawu umożliwi realizację rozpoczętych wspólnie wielu ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć, w tym rewitalizację terenu Zaułka Nadrzecznego, wraz z odbudową amfiteatru miejskiego i instalacją tężni solankowej, budowę nowych bloków mieszkalnych, a także utworzenie w Krasnymstawie lub jego najbliższej okolicy kąpieliska. Od pewnego czasu pracujemy także nad wykorzystaniem potencjału krajobrazowego, przyrodniczego i historycznego Krasnegostawu do przygotowania spójnej oferty kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz rozwoju turystyki w naszym mieście. Ponadto będziemy dążyli do powołania Miejskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora, którego zadaniem będzie profesjonalne wspieranie lokalnych firm oraz pozyskiwanie nowych inwestorów.
Poparcie, które udzielamy Robertowi Kościukowi, w naszym przekonaniu pozwoli zrealizować wspomniane wcześniej przedsięwzięcia i będzie korzystne dla mieszkańców. Jednocześnie chcemy zapewnić, że bez względu na to, który z kandydatów zostanie Burmistrzem Krasnegostawu, radni Stowarzyszenia „Krasnostawianie” pozostaną głosem mieszkańców na forum lokalnego samorządu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami wyborczymi. Zachęcamy do dialogu, współpracy i aktywnego udziału w życiu naszej społeczności. Wierzymy, że razem możemy kontynuować pozytywne zmiany i wspólnie budować przyszłość Krasnegostawu.

Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Udostępnij

Uważasz, że warto o czymś napisać?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne i gotowi odpowiedzieć na każdą z nich.