Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Rejestr Wpłat

Zgodnie z art. 140 §1. Kodeksu wyborczego komitet obowiązany jest prowadzić na stronie internetowej rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie kwotę 4242,00 zł od jednej osoby fizycznej, ze wskazaniem imienia nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.
 
Informacja o wpłatach należy ujawniać w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty.