Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Kościuka

Kościuk’24

Drodzy Mieszkańcy Krasnegostawu,

Nasze głosy mają moc zmiany otoczenia na lepsze. Dlatego ważne jest, abyśmy wzięli udział w wyborach samorządowych i wybrali tych, którzy najlepiej będą nas reprezentować oraz dbać o lokalne sprawy i potrzeby. To do nich będziemy zwracać się z naszymi pytaniami i prośbami.

🎯 Nasz komitet to zespół ludzi z doświadczeniem w różnych profesjach, ambitny, zaangażowany i chętny do pomocy.

✍️ 7 kwietnia postawmy na kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Roberta Kościuka.

👨‍🎓 Jesteśmy przekonani, że w trakcie wyborów niezwykle ważna jest edukacja wyborcza, która umożliwia lepsze zrozumienie procesu wyborczego i systemu administracyjnego, co prowadzi do bardziej świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym. Przemyślane decyzje i świadomość wyborcza podczas głosowania są fundamentem funkcjonowania demokracji. 

Czym są okręgi wyborcze?

Okręgi wyborcze to administracyjne jednostki podziału terytorialnego, które są wykorzystywane do organizowania wyborów i wybierania przedstawicieli do Rady Miejskiej, czy innych organów samorządu. Każdy okręg wybiera jednego przedstawiciela, który ma reprezentować sprawy danego obszaru w organie, do którego jest wybierany. To na jakie okręgi wyborcze podzielone jest Miasto Krasnystaw i jakie ulice im podlegają ustalone jest na podstawie liczby mieszkańców zamieszkujących poszczególne okręgi. Podział na okręgi i lokale wyborcze opublikowaliśmy w zakładce okręgi wyborcze.

Jakie są aspekty funkcjonowania Rady Miasta?

Rada Miasta to organ samorządowy, który pełni kluczową rolę w zarządzaniu miastem. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących lokalnej polityki, budżetu oraz różnych spraw związanych z funkcjonowaniem Miasta. Oto kilka kluczowych aspektów funkcjonowania Rady Miasta:

 1. Skład: Rada Miasta składa się z radnych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Liczba radnych w Radzie Miasta Krasnystaw wynosi 15 osób.
 2. Prezydium rady: Rada Miasta wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz osoby pełniące funkcje wiceprzewodniczących w prezydium Rady.
 3. Sesje i posiedzenia: Rada Miasta zwykle odbywa regularne sesje lub posiedzenia komisji, na których omawiane są i podejmowane decyzje dotyczące funkcjonowania Miasta. Sesje co do zasady są otwarte dla publiczności. Niektóre decyzje lub opinie, które nie wymagają podejmowania uchwał, mogą być podejmowane, jak i opiniowane na posiedzeniach Komisji Rady Miasta.
 4. Podejmowanie decyzji: Rada Miasta podejmuje decyzje poprzez głosowanie w sprawie przedstawianych projektów uchwał. Decyzje te mogą dotyczyć takich spraw jak budżet miasta, planowanie przestrzenne, infrastruktura miejska, edukacja, zdrowie, kultura, czy też regulacje związane z podstawowymi aspektami życia publicznego (miejsca parkingowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, miejscowe podatki, koncesje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych).
 5. Kontrola nad władzami wykonawczymi: Rada Miasta ma prawo kontroli realizacji działań władz wykonawczych, takich jak burmistrz czy prezydent miasta. Może to obejmować monitorowanie wydatków budżetowych i nadzór nad wykonaniem uchwał.
 6. Konsultacje z mieszkańcami: Rada Miasta uczestniczy oraz angażuje się w przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami w celu uzyskania opinii w sprawach dotyczących miasta. To pozwala na określenie oraz późniejsze uwzględnienie potrzeb czy oczekiwań mieszkańców przy podejmowaniu decyzji.
Dlaczego ważna jest dobra współpraca pomiędzy Radą Miasta a Burmistrzem?

Dobra współpraca Rady Miasta z Burmistrzem jest istotna z kilku powodów:

 1. Wsparcie inicjatyw Burmistrza: Posiadanie większości w Radzie Miasta umożliwia burmistrzowi realizację inicjatyw i projektów znacznie szybciej, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju miasta. Radni po stronie burmistrza mogą głosować zgodnie z jego propozycjami, co znacząco ułatwia realizację jego przedsięwzięć.
 2. Przeciwdziałanie nadmiernej opozycji: Jeśli burmistrz ma większość radnych po swojej stronie, może to utrudnić opozycji blokowanie jego decyzji lub działań. Posiadanie większości w radzie umożliwia burmistrzowi bardziej skuteczne przeciwdziałanie niczym nieuzasadnionemu oporowi.
 3. Realizacja programu wyborczego: Radni związani z burmistrzem mogą pomóc w realizacji deklaracji i obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej.
 4. Skuteczniejsza administracja: Radni po stronie burmistrza mogą być bardziej skłonni do współpracy i podejmowania działań na rzecz wspólnych celów, co może prowadzić do bardziej efektywnej administracji miasta.
 5. Zatwierdzanie decyzji: Burmistrz do realizacji celów i strategii rozwoju miasta potrzebuje poparcia ze strony rady miejskiej. Innymi słowy, zaangażowanie radnych w działania Burmistrza pomaga w prowadzeniu spójnej polityki i późniejszej realizacji celów. Dlatego istotne jest, aby głosując na konkretnego kandydata na Burmistrza, wziąć pod uwagę również jego kandydatów do Rady Miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami wyborczymi. Zachęcamy do dialogu, współpracy i aktywnego udziału w życiu naszej społeczności. Wierzymy, że razem możemy kontynuować pozytywne zmiany i wspólnie budować przyszłość Krasnegostawu.

Udostępnij

Uważasz, że warto o czymś napisać?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub sugestie, prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na wszelkie informacje zwrotne i gotowi odpowiedzieć na każdą z nich.