Strona główna » Aktualności » Pytania od Stowarzyszenia “Krasnostawianie”

Pytania od Stowarzyszenia “Krasnostawianie”

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy pytania od Stowarzyszenia “Krasnostawianie” skierowane do naszego kandydata na Burmistrza Miasta Krasnystaw. Odpowiedzi, które udzieli nasz kandydat w najbliższym czasie opublikujemy na naszej stronie i Facebooku.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół PPK

Szanowny Panie, kandydacie na Burmistrza Krasnegostawu.

4 listopada br. odbędzie się druga tura wyborów Burmistrza Krasnegostawu. Mieszkańcy zdecydują kto ma być gospodarzem miasta przez najbliższe pięć lat. To niezwykle ważne wydarzenie dla naszej społeczności, dlatego jako Stowarzyszenie i lokalny ruch społeczny zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na zadane niżej pytania i zajęcie stanowiska w kilku ważnych dla nas sprawach. Dzięki temu lokalna społeczność będzie mogła poznać Pański pogląd na przywoływane kwestie oraz przekonać się czy składane deklaracje mogą być szansą na rozwój Krasnegostawu.

1. Czy i w jaki sposób zamierza Pan, zająć się sprawami, które nie mieszczą się bezpośrednio w kompetencjach samorządu miasta, a które mają bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie? W szczególności: wsparciem lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz problemem odpływu absolwentów gimnazjum / szkół podstawowych poza powiat krasnostawski?

2. Do niedawna województwo lubelskie było jednym z najrzadziej odwiedzanych przez turystów regionów Polski, ale od kilku lat ruch turystyczny w naszym województwie zaczął konsekwentnie wzrastać i prognozuje się dalsze utrzymanie tego trendu. Proszę powiedzieć czy i w jaki sposób zamierza Pan wykorzystać ten fakt w rozwoju Krasnegostawu?

3. Rada Miasta mijającej kadencji złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli przez RIO, NIK oraz o wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego w spółce „Kras-Eko”, czy zrealizuje Pan ten wniosek? Czy zleci Pan przeprowadzenie podobnego audytu zewnętrznego w pozostałych miejskich spółkach?

4. Jakie konkretne działania naprawcze zamierza Pan podjąć wiedząc, że Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „Kras-Eko” jest w katastrofalnej sytuacji finansowej?

5. Czy i w jaki sposób zamierza Pan zwiększyć transparentności rozliczeń Towarzystwa Budownictwa Społecznego wobec lokatorów, mając na uwadze powtarzające się skargi mieszkańców na działalność tej spółki?

6. Jakie jest Pańskie zdanie na temat wysokości stawek podatków i opłat lokalnych i czy planuje Pan ich wzrost lub obniżkę?

7. Czy przywróci Pan realną kadencyjność na wszystkich stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych miasta i zapewni, że konkursy na dyrektorów będą organizowane w każdej instytucji podległej miastu nie rzadziej niż co pięć lat?

8. Które ulice leżące na terenie miasta (niezależnie od ich zarządcy) uznaje Pan za priorytetowe do przebudowy lub gruntownego remontu i dlaczego?

9. Jakie ma Pan pomysły na zagospodarowanie budynków dawnego dworca PKP oraz dawnego ratusza miejskiego?

10. Dotychczasowe działania Klubu Radnych „Krasnostawianie” pokazały jak ważna i oczekiwana społecznie jest dobra współpraca samorządu miasta i spółdzielni mieszkaniowych. Czy w związku z tym, przyłączy się Pan do kolejnych działań mających na celu wsparcie (zadaniowe i finansowe) nowych publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych na terenach KSM?

z poważaniem
Marcin Wilkołazki
Prezes Stowarzyszenia “Krasnostawianie”

Comments are closed.