Strona główna » Aktualności » Poparcie od pana Wojciecha Kowalczyka

Poparcie od pana Wojciecha Kowalczyka

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym pan Wojciech Kowalczyk, pełniący obowiązki Wójta Gminy Krasnystaw, przekazał swoje wyrazy wsparcia i uznania dla pana Roberta Kościuka – kandydata na Burmistrza Miasta Krasnystaw. W imieniu naszego kandydata serdecznie dziękujemy.

Szanowni Państwo,
Za kilka dni spotkamy się ponownie przy urnach wyborczych, od naszych decyzji będzie zależała przyszłość naszego miasta i naszych rodzin, dlatego proszę aby poparli Państwo Roberta Kościuka. Pan Kościuk daje mieszkańcom miasta nadzieję na realny i uczciwy rozwój, jest człowiekiem idei i tradycyjnych wartości, a ponadto ma wieloletnie doświadczenie w biznesie. Mam możliwość rzetelnej oceny pana Kościuka, gdyż objąłem po nim stanowisko zastępcy burmistrza i wiem, że bez jego determinacji i osobistego zaangażowania, nie byłoby Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krasnymstawie. Uczestniczyłem w prowadzonej przez niego Radzie Rozwoju Miasta gdzie poznałem plany pana Kościuka na rozwój Krasnegostawu. Plany te oparte są o rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz inwestycje zewnętrzne i turystykę, co w całości odpowiada mojej koncepcji rozwoju Krasnegostawu.
Czas wnieść świeżość do samorządu – nie cofajmy się, kiedy czas iść naprzód!

Z wyrazami szacunku
Wojciech Kowalczyk

Poniżej załączamy wpis z Facebooka.

Zespół PPK

Comments are closed.