Strona główna » Aktualności » List do mieszkańców Krasnegostawu

List do mieszkańców Krasnegostawu

 Szanowni Mieszkańcy Krasnegostawu!

Już niedługo przyjdzie nam ponownie skorzystać z praw, które daje nam demokracja. W niedzielę 21 października 2018 roku zdecydujemy o tym, jakie będzie nasze miasto w przyszłości. Od naszych głosów będzie zależało kto będzie zarządzał naszymi sprawami, jakie będą styl i jakość prowadzonej polityki, a tym samym jakie kluczowe decyzje zapadną. To następnie przełoży się na realizację potrzeb miasta i mieszkańców.

Jedno jest pewne, Krasnystaw potrzebuje nowych kierunków rozwoju, opartych na przedsiębiorczości, innowacjach i długofalowej polityce społecznej – przestawienia na nowe tory. To one bowiem dają szansę skutecznego zapobieżenia nadzwyczaj wysokiej depopulacji występującej w mieście i powiecie. Konieczne jest jak najszybsze przerwanie pogłębiającego się zastoju, który sprawia, że miasto się wyludnia. Krasnystaw potrzebuje impulsów, które tchną ducha pobudzającego mechanizmy gospodarki, a także długofalowych działań na każdej płaszczyźnie życia społecznego.

Dostrzegając problemy Krasnegostawu postanowiłem wziąć udział w tych wyborach, by dać szansę nam wszystkim na życie w mieście, które tętni, w którym po południu słychać gwar przechodniów i odgłosy bawiących się dzieci. W mieście, z którego nikt nie musi wyjeżdżać, w którym chce się pracować i mieszkać, założyć rodzinę oraz wiązać z nim przyszłość.

Moja kandydatura wyborach na Burmistrza Krasnegostawu jest odpowiedzią na niekorzystną sytuację w jakiej znaleźliśmy się wszyscy. Przeciwdziałanie negatywnym trendom, które dotknęły miasto, jest odpowiedzialną misją, której się podejmuję. Krasnystaw jest moim rodzinnym miastem, tutaj mieszkali i pracowali moi przodkowie, to oni współtworzyli oraz budowali kiedyś nasze miasto. Tu urodzili się moi synowie i tu zakładają rodziny. Z Krasnymstawem łączy mnie bardzo silna, pokoleniowa więź. Nie pozwala mi ona dłużej biernie przyglądać się na postępującą zapaść miasta.

Podejmuję się tego wyzwania, gdyż rozwój Krasnegostawu to dla mnie odpowiedzialna misja, w której wykorzystam wiedzę, zdobyte doświadczenia oraz to, czego nauczyłem się w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, samorządowej czy politycznej.

Chcę zapewnić wszystkich, że kandyduję dlatego, żeby służyć miastu i mieszkańcom. Najważniejszym bodźcem dla mnie jest wewnętrzna potrzeba działania na rzecz Krasnegostawu, zatrzymania i odwrócenia niekorzystnych trendów.

Mój program działań, to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Stanowi on otwarty katalog spraw i zadań, których należy się natychmiast podjąć. To moja deklaracja i zaproszenie dla Was, by tworzyć wspólnie przyjazne miasto oraz współorganizować przyjazny urząd, w którym mieszkańcy mają rzeczywisty wpływ na podejmowane decyzje.

Staję przed Państwem jako osoba w pełni przygotowana do pełnienia tej funkcji. Oddając na mnie głos postawią Państwo na rozwój gospodarczy Krasnegostawu, na miasto nowoczesne, przyjazne i otwarte dla mieszkańców.

Potwierdzeniem moich predyspozycji i kompetencji niech będzie poparcie, jakiego udzieliło mi Prawo i Sprawiedliwość. To niewątpliwie gwarancja, że moje działania na rzecz rozwoju Krasnegostawu będą miały w przyszłości swoje odzwierciedlenie w powodzeniu strategicznych  dla nas decyzji.

 

Robert Kościuk

Kandydat na Burmistrza Miasta Krasnystaw

Comments are closed.